Tarihsel Kurumsalcılık ışığında Avrupalılaşmaktan uzaklaşmanın (de-Europeanization) görünmeyen evreleri

February 16, 2021

GLODEM Çevrimiçi Etkinlik Serisi

Koç Üniversitesi’nin Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM), küreselleşme, bölgeselleşme, barış, kamu yönetimi ve siyasası ile yönetişim konularında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki bazı güncel sorunları ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla akademik bir çerçevede analiz etmek amacıyla GLODEM Çevrimiçi Etkinlik Serisi’ni başlatıyoruz. İlk etkinliğimiz “Tarihsel Kurumsalcılık ışığında Avrupalılaşmaktan uzaklaşmanın (de-Europeanization) görünmeyen evreleri” başlığıyla, Caner Bakır’ın moderatörlüğünde Ebru Ertugal’ın katılımıyla 22 Şubat 2021, Pazartesi saat 17.00’da gerçekleşecek.

GLODEM Çevrimiçi Etkinliğine sizleri bekliyoruz.

 

Tarih: 22 Şubat 2021

Saat: 17:00 – 18:00

Konuşmacı: Ebru Ertugal, Özyeğin Üniversitesi

Moderatör: Caner Bakır, Koç Universitesi

Zoom Kayıt Bağlantısı: https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_Khq-RFoKQUSoX1K9xqIUdQ  (Kayıt zorunludur.)

Başlık: Tarihsel Kurumsalcılık ışığında Avrupalılaşmaktan uzaklaşmanın (de-Europeanization) görünmeyen evreleri

Özet: Avrupa Birliği’nin üye ve aday ülkelere etkileri etraflıca çalışılmış olmakla beraber neredeyse on yıldır yaygın olarak yaşanılan Avrupalılaşma süreçlerinin kendilerinin Avrupalılaşmaktan uzaklaşmaya yol açma dinamikleri hakkındaki bilgimiz oldukça sınırlıdır. Bu çalışma Avrupalılaşmaktan uzaklaşmanın gözle görülmeyen evrelerini ve yollarını keşfetmeyi ve açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma, tarihsel kurumsalcılığın kademeli (artırımlı) (gradual) kurumsal değişim modelleri olan ‘katmanlama’ (layering), ‘dönüşüm’ (conversion) ve ‘sürüklenme’nin (drift) Avrupalılaşmaktan uzaklaşmanın farklı evrelerinde ardışık olarak işlediğini savunmaktadır. Çalışma, bu argümanı ampirik olarak Avrupa Birliği’nin en uzun süredir aday ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikası özelinde göstermektedir. Ampirik analize göre bu alanda başlangıçtaki Avrupalılaşma süreci yeni kuralların mevcut düzenlemeleri bozmadan ilave edildiği ‘katmanlama’ evresini takip etmiş ve ardından yerini yeni kuralların yürürlükte olduğu ancak uygulamada kötüye kullanıldığı ‘dönüşüm’ evresine bırakmıştır. Bu evre ise ardından yerini değişen çevresel koşullar karşısında yeni kuralların gittikçe ihmal edildiği ve yerindeliğini kaybettiği ‘sürüklenme’ evresine bırakmıştır. Bu çalışmanın yazına katkısı Avrupalılaşma süreçlerinin ters çevrilerek Avrupalılaşmaktan uzaklaşmaya yol açma dinamiklerine dair tarihsel kurumsalcılık yardımıyla açıklamalar getirmesidir.

Biyografi: Dr. Ebru Ertugal Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünden, yüksek lisans derecesini Avrupa Çalışmaları alanında Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nden, ikinci yüksek lisans derecesini Uluslararası Politik Ekonomi alanında Warwick Üniversitesi’nden ve doktora derecesini Siyaset Bilimi alanında Leuven Katolik Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları Avrupalılaşma, kamu politikaları, yönetişim, uluslararası ve karşılaştırmalı politik ekonomi altındaki konuları kapsamaktadır. 2011 yılında Jean Monnet kürsü başkanlığını kazanan Dr. Ertugal çeşitli ulusal ve uluslararası danışmanlık projeleri ve çok yıllı işbirlikçi araştırma projelerinde yer almıştır. Çalışmaları Regional Studies, Policy & Politics, Europe-Asia Studies, European Political Science ve South European Society and Politics gibi dergilerde yayınlanmıştır.

 

Etkinlik Zoom üzerinden ve Türkçe gerçekleştirilecektir.

 Aşağıda bulunan bağlantı üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_Khq-RFoKQUSoX1K9xqIUdQ