21.yy’de Türkiye’nin Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Yaşlanma ve Göç

April 18, 2021

GLODEM Çevrimiçi Etkinlik Serisi

Koç Üniversitesi’nin Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM), küreselleşme, bölgeselleşme, barış, kamu yönetimi ve siyasası ile yönetişim konularında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki bazı güncel sorunları ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla akademik bir çerçevede analiz etmek amacıyla başlattığımız GLODEM Çevrimiçi Etkinlik Serisi’nin beşincisi “21.yy’de Türkiye’nin Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Yaşlanma ve Göç” başlığıyla devam ediyor. Etkinliğimiz Caner Bakır’ın moderatörlüğünde ve Ahmet İçduygu ve Banu Liman’ın katılımlarıyla 21 Nisan 2021, Çarşamba günü saat 17.00’da gerçekleşecek.

GLODEM Çevrimiçi Etkinliğine sizleri bekliyoruz.

Tarih: 21 Nisan 2021

Saat: 17.00-18.00

Konuşmacı: Ahmet İçduygu, Koç Üniversitesi; Banu Liman, Koç Üniversitesi

Moderatör: Caner Bakır, Koç Üniversitesi

Zoom Kayıt Bağlantısı: https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_blTOKrp7T9aqEfxMsa8eNA (kayıt zorunludur)

Başlık: 21.yy’de Türkiye’nin Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Yaşlanma ve Göç

Özet: Son yüzyıl içinde hemen hemen her toplumda doğurganlık hızları tarihsel olarak en düşük seviyelerine gelmiş oldular.  Bu dönüşüm süreci içerisinde toplumlarda yaşlanma oranları da yine tarihsel olarak en yüksek seviyelerine ulaştılar. Söz konusu değişim modernleşme süreci ile birlikte yaşanan demografik dönüşümün kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıktı. Türkiye de, 20.yüzyılın başından 21.yüzyıla kadar devam eden dönem içinde bu dönüşümü en belirgin şekliyle deneyimledi. Örneğin, 1960’larda 6,4 olan toplam doğurganlık hızı 1980’lerde 4,4 oranına 2010’lı yıllarda 2,2 oranına 2019 yılında ise 1,88 oranına düştü. Doğumda beklenen yaşam süresi 1960’larda 45 yıl iken, 1980’lerde 60 yıla, 2000’lerde 70 yıla 2010’larda 75 yıla, 2019 yılında ise 78,6 yıla yükseldi. Bu dönem içinde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 20.yy sonuna kadar %5’in altında seyrederken 21.yy’ın başından itibaren hızlı bir artış grafiği göstererek günümüzde yaklaşık %9’a ulaştı. Bu değişimlerin önümüzdeki yıllarda da benzer bir eğilim içerisinde olacağı öngörülmekte, yapılan nüfus projeksiyonlarına da bu durum yansımaktadır. Bu çalışma bir yandan bu süreçleri neden ve sonuç ilişkisi bağlamında Türkiye’deki toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel dönüşümle ilişkilendirmekte; diğer yandan ise söz konusu demografik dinamiklerin 2050’li yıllara nasıl evrileceğini irdelemektedir. Ayrıca nüfusun yaş yapısındaki bu değişimin emeklilik, sağlık, bakım, aile kavramı ve yapısı, kadının toplum içerisindeki statüsü gibi konulara olan etkilerini ve karşılıklı etkileşimini de incelemektedir.

Biyografi:

Prof. Dr. Ahmet İçduygu: Koç Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Bölümlerinde profesör olarak ders vermektedir. Ayrıca 2004’ten bu yana Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nin kurucu direktörü olarak görev yapmaktadır. 2014-2017döneminde Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak İsveç, İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’da bulunmuştur. Türkiye Bilim Akademisi seçilmiş üyesidir. Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmış ve onlar adına araştırma projeleri gerçekleştirmektedir. Yoğunlukla uluslararası göç ve yurttaşlık konularına odaklanan on kitabı ve 100’ün üzerinde makalesi vardır.

Banu Liman: Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrencisi ve öğretim asistanı olarak görev almaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Carleton Üniversitesi, Kanada’da Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. Araştırma alanları yaşlanma ve yaş ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet ve sosyal politikadır.

Etkinlik Zoom üzerinden ve Türkçe gerçekleştirilecektir.

 Aşağıda bulunan bağlantı üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_blTOKrp7T9aqEfxMsa8eNA