Kentlerin Türkiyesi: Ekonomi, Demokrasi, Kimlik

May 23, 2021

GLODEM Çevrimiçi Etkinlik Serisi

Koç Üniversitesi’nin Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM), küreselleşme, bölgeselleşme, barış, kamu yönetimi ve siyasası ile yönetişim konularında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki bazı güncel sorunları ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla akademik bir çerçevede analiz etmek amacıyla başlattığımız GLODEM Çevrimiçi Etkinlik Serisi’nin sekizincisi “Kentlerin Türkiyesi: ekonomi, demokrasi, kimlik” başlığıyla devam ediyor. Etkinliğimiz Caner Bakır’ın moderatörlüğünde ve Fuat Keyman’ın katılımıyla 26 Mayıs 2021, Çarşamba günü saat 17.00’da gerçekleşecek.

GLODEM Çevrimiçi Etkinliğine sizleri bekliyoruz.

Tarih: 26 Mayıs 2021

Saat: 17.00-18.00

Konuşmacı: Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi

Moderatör: Caner Bakır, Koç Üniversitesi

Zoom Kayıt Bağlantısı: (kayıt zorunludur) https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_76Kq5dR7SLeRSlUTBRwzpg

Başlık: Kentlerin Türkiyesi: Ekonomi, demokrasi, kimlik

Biyografi: FUAT KEYMAN Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesidir. Aynı zamanda, İstanbul Politikalar Merkezi/Sabancı Üniversitesi Direktörüdür. Kanada, Carleton Üniversitesi’nde doktora çalışmasını, Amerika, Harvard Üniversitesi’nde ve Wellesley College’da doktora-sonrası çalışmasını yapmış Keyman, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde de çalışmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur. Bilim Akademisi üyesidir. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum, kimlik siyaseti, ve Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Keyman’ın yurt dışı ve içinde yayınlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışmaları vardır. Çok sayıda uluslararası düşünce kuruluşunun, merkezin, ve akademik derginin danışma ve bilim kurulunda yer alırken, TUBİTAK, Avrupa Birliği, vb. kuruşlardan araştırma projeleri kazanmış, proje yöneticiliğe yapmış, ve yaptığı akademik çalışmalarla ödüller almıştır. Keyman’ın kitapları arasında, Kentlerin Türkiyesi, (İletişim, 2021); Sekiz Kentin Hikayesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta sınıflar (Metis, 2020); Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü, (Ayrıntı, 2019); Istanbul: Living with Difference in a Global City (İstanbul: Küresel Kentte Farklılıkla Yaşamak) (Rutgers University Press, 2018); Democracy, Foreign Policy and Identity in Türkiye: Hegemony Through Transformation (Dönüşüm Yoluyla Hegemonya: Türkiye’de Dış Politika, Kimlik, ve Demokrasi) (Macmillan, 2014); Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Türkiye (İç içe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik) (Utah University Press, 2009/10); Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği, (Doğan Yayıncılık, 2010); Remaking Türkiye: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye’nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi) (Lexington, 2009); Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türkiye Siyaseti) (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007); Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Routledge, 2005); ve Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, 2001) adlı eserler bulunmaktadır.

Etkinlik Zoom üzerinden ve Türkçe gerçekleştirilecektir.

 

Aşağıda bulunan bağlantı üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

https://kocun.zoom.us/webinar/register/WN_76Kq5dR7SLeRSlUTBRwzpg