Stay informed on our latest news.

GLODEM Center of Koc University

 

Welcome to the Center for Research on Globalization, Peace, and Democratic Governance (GLODEM). GLODEM is an academic and policy-oriented research center based at Koc University, Istanbul.

The purpose of GLODEM is to analyze dynamics of domestic and international economic and political interactions relevant to its three areas of expertise: globalization and political economy; peace and conflict resolution; and democratic governance. These dynamics include international finance and investment; new and ongoing conflicts; and evolving contexts of governance in established, emerging, and eroding democracies.

GLODEM engages academia, public agencies, private entities, and civil society organizations relevant to its areas of expertise. This engagement enables GLODEM to support meaningful, relevant research and analysis. This engagement also positions GLODEM as a central source of information and recommendations.

 

News

 

  • The 2nd Turkish International Political Economy Society Conference will take place at Istanbul Policy Center, Sabancı University on 9 December 2016. For more information please click here.

 

  • ​The 5th Peacemakers Conference  “Migration and Securitization of Europe: Views from the Balkan Corridor” will be held on July 16, 2016 at Research Center For Anatolian Civilizations (ANAMED) followed by a 3-day Workshop.

 

 

Forthcoming Events

 

December 21, 2016 

GLODEM Semineri 

CASE Z-24 -17:00

Sunum: Ozan Caglar ve Eren Ocakverdi

Başlık: IFRS-9 Ve Makroekonomik Modelleme

Özet: Finansal kriz boyunca, kredi ve diğer finansal araçlar kaynaklı kayıpların muhasebeleştirilmesinin ötelenmesi, finansal araçların sınıflandırılmasının karmaşık olması çeşitli eleştirilere yol açmıştır. Özellikle IAS-39 standardının oluşmuş zararların muhasebeleştirilmesi ilkesine dayalı olması, ekonomide yaşanabilecek dalgalanmaların temerrüt olasılıkları üzerinde oluşturabileceği etkiyi dikkate almaması standardın zayıf yönü olarak görülmüştür. IFRS-9 standardı, bu eleştirilere cevap olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK/IASB) tarafından 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayınlanmıştır. IFRS-9’un getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de temerrüt olasılığı modellerine makroekonomik faktörlerin eklemlenmesidir. Makroekonomik faktörlerin gecikmeli etkisi de göz önüne alınacak olursa, bu durum, ekonominin daralma aşamalarında hem takibe dönüşüm oranlarının hem de kredi karşılıklarının ihtiyatlı biçimde artacağı anlamına gelir. Finansal istikrar açısından da önem taşıyan bu konu sunum sırasında tartışılacaktır.

To read more click here.

 

 

 

English